slider1manji
slider2manji
slider3manji

Poručite online! Konverzija elektronskih dokumenata na mikrofilm / Konverzija mikrofilmova u digitalnu formu

Pročitajte više

MFC-Mikrokomerc

Svojom ponudom pokrivamo kompletnu problematiku arhiviranja, od korisnika sa dobro razvijenim informacionim sistemom do korisnika kod kojih je razvoj informacionog sistema tek u planu. Osim usluge arhiviranja na odabrani medij (mikrofilm, digitalne forme), MFC nudi softvere koji objedinjuju praćenje arhiviranja dokumentacije, kontrolu hardvera (pokretanje skenera sa TWAIN ili ISIS driver-om, preko 340 modela koji trenutno predstavljaju svetsku ponudu, pakovanje i transfer dokumenata - pojedinačno ili u grupi, povezivanje dokumentacije sa bazom podataka, pa i ažuriranje baze podataka OCR-ovanjem dokumenata).

Noviteti!

Konverzija elektronske arhive

Konverzija elektronske arhive

Imate elektronsku arhivu koju bi želeli da prebacite na mikrofilm. Dokumentaciju možete upload-...
Konverzija mikrofilma

Konverzija mikrofilma

Imate arhivu na mikrofilmu koju bi želeli da prebacite u digitalnu formu. Naše službe će za Vas...

Spider.NET e@arhiva

Digitalna biblioteka

Spider.NET DocFlow